Specials Nov 20 – Dec 03 2013

Deli Walnut Creek Black Forest Ham  $3.59 lb (Reg. $3.95 lb)   Walnut Creek Mozzarella Cheese  $3.29 lb (Reg. $3.69 lb)   Guggisburg Baby Swiss Wheel  $4.45 lb (Reg. $4.85 lb)   Walnut Creek Honey Ham  $3.65 lb (Reg. $3.95 lb)   Cooler Walnut Creek Ham Portion in Natural Juice  4 lbs  $1.79 lb (Reg. […]